Không phải thanh toán hết tiền mua nhà nếu chưa có “sổ đỏ”

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Theo đó, nội dung nổi bât đáng chú ý của Nghị định này đó là việc người mua không phải thanh toán hết tiền mua bất động sản nếu chủ đầu tư chưa bàn giao “sổ đỏ”.

Không phải thanh toán hết tiền mua nhà nếu chưa có “sổ đỏ” - Ảnh 1

Người mua chỉ thanh toán hết tiền mua nhà nếu đã được nhận “sổ đỏ”

Cụ thể, theo mẫu hợp đồng được ban hành kèm theo Nghị định, trường hợp mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo phương thức thanh toán nhiều lần thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Theo đó, tại hợp đồng cần ghi rõ: Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng.

Trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng. Trong trường hợp khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua.

Nghị định cũng quy định, đối với việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, trước khi làm thủ tục bàn giao cho chủ đầu tư mới, chủ đầu tư chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày về việc chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án, quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Trường hợp khách hàng, các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình thì chủ đầu tư chuyển nhượng có trách nhiệm giải quyết trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng.

Nghị định 76/2015/CP có hiệu lực từ ngày 1/11/2015. Xem toàn bộ Nghị định tại đây .

Lam Chung