Không phải thanh toán hết tiền mua bất động sản nếu chưa có “sổ đỏ”

Theo Nghị định 76/2015/CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) vừa được ban hành, trường hợp mua nhà, công trình hình thành trong tương lai thanh toán nhiều lần được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Luật.

Cụ thể, hợp đồng cần ghi rõ, việc thanh toán thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng. Những lần tiếp theo phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng giá trị thanh toán không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình cho khách hàng. Trường hợp bên bán là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổng giá trị thanh toán không quá 50% giá trị hợp đồng. Trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà (sổ đỏ), bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Phần còn lại thanh toán khi cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận.

Không phải thanh toán hết tiền mua bất động sản nếu chưa có “sổ đỏ” - Ảnh 1

Một dự án chung cư đang được xây dựng. Ảnh: Đức Nghiêm

Đối với việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS, để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, Nghị định quy định, trước khi làm thủ tục bàn giao cho chủ đầu tư mới, chủ đầu tư chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày về việc chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án, quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan. Trường hợp khách hàng, các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình thì chủ đầu tư chuyển nhượng có trách nhiệm giải quyết trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng. Nghị định 76/2015/CP có hiệu lực từ ngày 1-11-2015.

Gia Khánh