Không nương nhẹ với chủ đầu tư chậm hoàn thiện thủ tục cấp “sổ đỏ”

(HNM) - Ngày 26-8, đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về tình hình cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thủ đô.

(HNM) - Ngày 26-8, đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về tình hình cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thủ đô.

Theo thống kê, đến nay, trên địa bàn thành phố có 112.150 căn hộ đã xây dựng, bàn giao cho người mua nhà. Sở đã hướng dẫn thủ tục và triển khai cấp 36.110 giấy chứng nhận cho người mua nhà, còn 76.040 căn chủ đầu tư chưa làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định. Nhìn chung, tiến độ cấp giấy chứng nhận chưa đáp ứng được yêu cầu cho người mua nhà.

Ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Tổ trưởng đoàn kiểm tra đề nghị TP Hà Nội tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư dự án phát triển nhà trên địa bàn lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà; đồng thời, không nương nhẹ với chủ đầu tư chậm hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp "sổ đỏ" cho người mua nhà…