Không nơi thường trú, tạm trú có được cấp mã định danh cá nhân không?

Người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại và được cấp mã định danh cá nhân.

Tôi năm nay hơn 20 tuổi, hiện đang sống tại khu nhà trọ ở quận Bình Tân, TP.HCM. Tôi không có nhà cửa cũng không có đăng ký thường trú, tạm trú. Giấy tờ tùy thân duy nhất tôi có là giấy khai sinh giấy và chưa có mã định danh cá nhân.

Cho tôi hỏi, tôi không có nơi thường trú, tạm trú thì có được cấp mã định danh cá nhân không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Bạn đọc TA, TP.HCM

Luật sư Nguyễn Văn Hồng, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Điều 4 Nghị định 62/2021 quy định về nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú.

Cụ thể, người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.

Trường hợp qua kiểm tra, rà soát, cơ quan đăng ký cư trú phát hiện người thuộc trường hợp phải khai báo thông tin về cư trú thì có trách nhiệm hướng dẫn và yêu cầu công dân đó thực hiện việc khai báo.

Đồng thời, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra, xác minh thông tin nhân thân của công dân đã khai báo qua trao đổi, lấy thông tin từ cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc người thân thích khác của công dân; trường hợp cần thiết, có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, xác minh và cung cấp thông tin.

Sau khi kiểm tra, xác minh mà xác định được người đến khai báo là công dân Việt Nam và thông tin mà công dân đã khai báo là chính xác thì cơ quan đăng ký cư trú thực hiện thủ tục cần thiết để cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập, cấp số định danh cá nhân cho công dân nếu công dân đó chưa có số định danh cá nhân.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo, cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân.

Theo quy định trên thì đối với trường hợp của bạn không có nơi thường trú, tạm trú thì vẫn được cấp mã định danh cá nhân.

VÕ HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/khong-noi-thuong-tru-tam-tru-co-duoc-cap-ma-dinh-danh-ca-nhan-khong-post786062.html