Không ngừng phát huy vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất

    VNEWS
    89 liên quanGốc

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV vào sáng ngày 20/7.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/khong-ngung-phat-huy-vai-tro-la-co-quan-dai-bieu-cao-nhat-217078.htm