Không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc

BHG - Đó là kết quả lớn nhất Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn huyện Yên Minh đạt được trong giai đoạn 2019 – 2024, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT – XH, QP – AN, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Là huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh, Yên Minh nằm ở vị trí trung tâm của 4 huyện Cao nguyên đá Đồng Văn, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống vật chất, tinh thần của phần lớn người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhất là dịch bệnh Covid-19... đã ảnh hưởng lớn đến KT – XH của huyện và đời sống của nhân dân. Nhưng với sự quan tâm đầu tư của T.Ư, của tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự quản lý của chính quyền, đặc biệt là vai trò tuyên truyền, vận động tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, 5 năm qua, tình hình KT – XH của Yên Minh có bước phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, QP - AN được giữ vững, chính trị xã hội ổn định.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Hữu Vinh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Hữu Vinh.

Giai đoạn 2019 – 2024, MTTQ các cấp huyện Yên Minh tập trung thực hiện 5 chương trình hành động trọng tâm. Trong đó nổi bật là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QP, AN của đất nước; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thực hiện các nhiệm vụ trên, trong 5 năm, MTTQ các cấp đã tổ chức tuyên truyền được 3.022 cuộc, thu hút trên 688.480 lượt người tham dự với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả như: 13/18 xã đã lập trang fanpage duy trì hiệu quả công tác chuyển đổi số trong tuyên truyền, gắn với các hình thức tuyên truyền miệng, các cuộc họp chuyên đề, họp thôn, sinh hoạt các hội đoàn thể; trong đó chú trọng tuyên truyền cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp đã vận động được 243/243 hộ, 1.501 khẩu trên địa bàn các xã, thị trấn theo đạo San Sư Khẻ Tọ tháo gỡ chữ thập, cam kết quay lại lập bàn thờ và sinh hoạt theo phong tục tập quán địa phương; vận động nhân dân hiến được 71.440 m2 đất và đóng góp 61.364 ngày công xây dựng NTM. Quyên góp cho quỹ xây dựng Nông thôn mới được trên 9,5 tỷ đồng; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ cho Quỹ vì người nghèo huyện được trên 4,2 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ cho 854 hộ nghèo, 630 lượt người có uy tín, 142 học sinh nghèo tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa được 52 nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá trên 2,63 tỷ đồng đóng góp tích cực thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện trung bình hằng năm khoảng 6,8%; nâng thu nhập bình quân đầu người toàn huyện lên 23 triệu đồng/người/năm.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh trao bò giống hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi.

Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh trao bò giống hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi.

Các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị xã hội phát huy hiệu quả trong vận động, phát huy vai trò tiên phong của hội viên như phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng Nông thôn mới”, mô hình “sạch làng, tốt cây” của Hội Nông dân; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ; 3 phong trào xung kích tình nguyện, 3 chương trình đồng hành với thanh niên của Huyện đoàn; truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh tiếp tục được phát huy; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của các lực lượng vũ trang nhân dân trong huyện giữ vai trò nòng cốt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân...

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ huyện đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07, ngày 10.5.2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 với các hoạt động phong phú, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, người dân; đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện được trẻ hóa, có đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ, năng lực và uy tín, bảo đảm cho việc thực hiện hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của MTTQ; Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động, gắn với công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh Chảo Văn Sinh chia sẻ: Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai chương trình hành động đạt hiệu quả thiết thực, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng củng cố, sự đồng thuận xã hội được tăng lên; vai trò, vị trí của MTTQ được nâng lên trong xã hội. Hoạt động của MTTQ đã thể hiện được vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cùng với Đảng bộ, chính quyền tập hợp, động viên nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT – XH, QP – AN của huyện.

Bài, ảnh: Duy Tuấn

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202406/khong-ngung-cung-co-khoi-dai-doan-ket-cac-dan-toc-23a6eee/