Không nên đánh cược với 200 tỉ đồng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Không nên dùng số tiền quá lớn cho một bộ phim mà chưa ai dám chắc chắn về chất lượng sẽ như thế nào. Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc về phim “Thái tổ Lý Công Uẩn”. Dưới đây là 3 ý kiến tiêu biểu

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/218393.asp