'Không nên coi một số DNNN là con bò sữa của ngân sách'

Đó là nhận định của đại biểu Lê Quân, đoàn đại biểu Hà Nội tại phiên thảo luận Quốc hội sáng 2/11.

Nêu ý kiến về Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020, Đại biểu Lê Quân cho rằng kế hoạch chưa phân tích đầy đủ về tái cơ cấu kinh tế đối với chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu thu nhập trong khi đời sống và hạnh phúc của người dân mới là mục tiêu cao nhất của tái cơ cấu kinh tế.

Đại biểu cũng cho rằng kế hoạch này chưa đề cập đủ và đúng mức quan điểm về phát triển nhân lực, đào tạo, bổ trí công ăn việc làm… “Do đó trong dự thảo, tôi đề nghị cân nhắc bổ sung tái cấu trúc nguồn nhân lực trong giai đoạn tới, ủng hộ đưa vào kế hoạch ban hành Luật về nhà giáo”, đại biểu Lê Quân nói.

Vấn đề thứ hai, ông Lê Quân cho rằng, kế hoạch tái cơ cấu chưa đề cập tương xứng làm thế nào để huy động nguồn lực trong dân, trong khi được biết hiện khoảng 500 doanh nghiệp đang có xu hướng suy giảm rõ rệt về hiệu quả.

“Chúng ta chưa có doanh nghiệp mang thương hiệu tầm quốc tế, nguyên nhân từ đâu, có phải doanh nghiệp Việt Nam không chịu lớn? Trong đề án phải trả lời các nguyên nhân đó”, ông Quân nhấn mạnh.

Đại biểu đến từ Hà Nội cho biết, kế hoạch tái cơ cấu chưa làm rõ có phải do niềm tin đầu tư hay thủ tục môi trường kinh doanh, hay thiếu cơ hội đầu tư.

“Tôi cho rằng nếu doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước nếu vẫn chạy theo đầu tư ngắn hạn thì sẽ không có chuyển dịch cơ cấu về thực chất”, đại biểu Lê Quân khẳng định.

Ông kiến nghị cần phải chỉ rõ khâu quan trọng để giải phóng ngồn vốn trong dân. Đó là mạnh dạn thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, ngoại trừ những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng- an ninh, an sinh- xã hội.

“Tôi không dùng từ cổ phần hóa mà dùng từ thoái vốn. Chúng ta không nên coi một số DNNN là các con bò sữa của ngân sách bởi sau cổ phần hóa các con bò này sẽ cho sữa nhiều hơn, do hoạt động hiệu quả hơn và đóng thuế nhiều”, đại biểu Lê Quân nói.

Theo đại biểu này, cần đẩy mạnh thoái vốn nhà nước bằng sử dụng vốn tư nhân. Ông cho biết hiện nay vốn trong dân, vốn trong ngân hàng còn nhiều nhưng do thiếu cơ hội đầu tư nên chưa sử dụng hết nguồn lực này.

“Một mặt thoái vốn nhà nước sử dụng vốn tư nhân, mặt khác Chính phủ nên ưu tiên cho đầu tư hạ tầng, hát triển nguồn nhân lực, đây là hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ”, ông Quân cho hay.

Về BOT, đại biểu Lê Quân cho biết, cần đẩy mạnh hợp tác công tư, giúp nhanh chóng thu hút vốn xã hội bởi hình thức này thời gian qua đã thu hút nhiều vốn xã hội vào phát triển cơ sở hạ tầng.

“Hiện nay, BOT bị kêu ca nhiều không phải lỗi do BOT mà lỗi do quản lý chưa tốt dẫn đến phí và giá chưa xứng với chất lượng”, ông Quân nói.

>> Tái cơ cấu kinh tế, đáng tiếc chưa có sự tham gia của khối tư nhân