Không mong lãi đầu tư năm nay

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kinh thế thế giới rơi vào giai đoạn khó khăn, thị trường tài chính khủng hoảng, khiến vàng được đặc biệt quan tâm, thay vì chỉ là kênh dự trữ như những năm trước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=127718