Không làm biến dạng khu di tích mộ A.Yersin

    Gốc

    (NLĐ) - Đây là kết luận của ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tại cuộc họp ngày 25-11 với các ban ngành liên quan, Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, Hội Ái mộ A.Yersin và Viện Pasteur Nha Trang để bàn về việc trùng tu, tôn tạo di tích mộ A.Yersin tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm - Khánh Hòa.

    Năm 1990, khu mộ A.Yersin được Bộ VHTT trước đây (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích cấp quốc gia. Theo ông Thân, không được làm mới, sửa chữa hạng mục của khu di tích gồm ngôi mộ, ngôi thủ kỳ, bia tưởng niệm, chỉ có thể sửa chữa những hạng mục phụ như đường dẫn vào khu di tích, cổng tam quan. Thế nhưng, Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng (Hà Nội), đơn vị được giao trùng tu di tích, lại đưa ra phương án xây lại cổng tam quan, bỏ ngôi thủ kỳ thay bằng lư hương to, nâng ngôi mộ lên cao thêm 45 cm, bia tưởng niệm được ốp lại bằng đá granit…

    Viện Pasteur Nha Trang (đơn vị quản lý khu di tích) phản đối quyết liệt phương án của Công ty Lạc Hồng vì cho rằng sẽ làm biến dạng di tích.

    Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/20111125110159208p0c1002/khong-lam-bien-dang-khu-di-tich-mo-ayersin.htm