Không lạ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Số người tị nạn (NTN) tăng nhanh. Năm 2007, NTN chạy sang nước khác là 11,4 triệu (năm 2006 là 9,9 triệu người). Hơn 26 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn trong nước do tính mạng bị đe dọa, bệnh tật và đói, khát (24,2 triệu người năm trước).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125919&sub=82&top=45