Không ký tiếp hợp đồng, phải báo trước bao lâu?

Khi hết hạn hợp đồng lao động thì các bên được chấm dứt hợp đồng lao động.

Không ký tiếp hợp đồng, phải báo trước bao lâu? - Ảnh 1

Còn 16 ngày nữa là hết hạn hợp đồng lao động mà tôi và công ty đã ký trước đó. Đến giờ tôi vẫn chưa thấy công ty kêu lên ký tiếp hợp đồng mới nhưng nghe chị tổ trưởng nói là công ty sẽ cho tôi nghỉ việc. Nếu họ cho tôi nghỉ việc thì họ có phải báo trước thời gian với tôi không?

Ha thi quyen thao ( htquyenthao_maybay78@gmai.com )

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao, trả lời: Căn cứ Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012, một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đó là hết hạn hợp đồng lao động (trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ theo khoản 6 Điều 192 bộ luật này).

Đồng thời theo Điều 47 bộ luật trên thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động biết ít nhất 15 ngày (trước ngày hợp đồng lao động) xác định thời hạn hết hạn.

Do đó, nếu công ty muốn chấm dứt hợp đồng lao động với bạn (không ký tiếp hợp đồng mới nữa) thì họ phải thông báo cho bạn biết trong thời hạn nêu trên.