Không khí theo dõi bầu cử Mỹ tại ĐSQ Mỹ tại Hà Nội

Ngày 9/11, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức sự kiện theo dõi trực tiếp kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Hoàng Hiệp