Không khí thảo luận các văn kiện Đại hội XIII sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27/1, Đại hội tiếp tục làm việc tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XIII. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.Tham luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đại hôịTham luận của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Đại hôịTham luận của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Đại hôịTham luận của Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đại hôịTham luận của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Đại hội

Trong phiên buổi chiều, đã có 11 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan phát biểu ý kiến: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Ngoại giao, tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Chiều 27/1, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục làm việc tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tham luận.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình bày tham luận.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tham luận.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tham luận.

Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày tham luận.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao trình bày tham luận.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trình bày tham luận.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày tham luận.

Đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày tham luận.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình bày tham luận.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tham luận.

Các đại biểu nghe các tham luận tại hội trường.

Không khí thảo luận các văn kiện Đại hội XIII sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Nhóm PV

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/multimedia/khong-khi-thao-luan-cac-van-kien-dai-hoi-xiii-soi-noi-thang-than-dan-chu-4227