Không khí tác nghiệp đưa tin về đại hội XIII của Đảng

Hàng trăm phóng viên ảnh, truyền hình, báo viết, báo điện tử của rất nhiều cơ quan báo chí trong cả nước đã có mặt tác nghiệp để đưa những dòng tin sớm nhất đầu tiên về Đại hội.

Ngay từ sáng sớm tại trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng, hàng trăm phóng viên ảnh, truyền hình, báo viết, báo điện tử của rất nhiều cơ quan báo chí trong cả nước đã có mặt tác nghiệp để đưa những dòng tin sớm nhất đầu tiên về Đại hội./.

(Vnews/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-khong-khi-tac-nghiep-dua-tin-ve-dai-hoi-xiii-cua-dang/691435.vnp