Không khí lạnh chi phối thời tiết Bắc bộ hết kỳ nghỉ lễ

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Khối không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc từ đêm 22/4 sẽ còn tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh Bắc bộ đến ngày 25/4. Sau đó Bắc và Trung bộ lại tiếp tục đón đợt không khí lạnh mới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/246319/Default.aspx