Không khai báo y tế, nhiều xe vẫn đi qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội

    39 liên quanGốc

    Tại một số chốt kiểm dịch của Hà Nội, công tác dừng đỗ, kiểm tra phương tiện không được thực hiện triệt để. Nhiều phương tiện đi qua chốt mà không cần dừng đỗ để khai báo.

    Duy Anh - Hoàng Hiệp

    Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-khong-khai-bao-y-te-nhieu-xe-van-di-qua-chot-kiem-dich-o-ha-noi-post1241832.html