Không hiểu

(Xây dựng) - Những người xây dựng không chỉ giỏi nghề, họ còn có khả năng tạo nên tiếng cười cho cuộc sống của mình qua những công việc hàng ngày.

Cô giáo: Em hiểu thế nào về câu tục ngữ: “Ta về ta tắm ao ta”?

Học sinh: Thưa cô làng em hết ao rồi ạ!

Cô giáo: Vì sao vậy?

Học sinh: Vì tất cả đã bị lấp để xây nhà ạ!

Cô giáo: ?

Hạ Ly (st)