Không gian riêng cho sản phẩm OCOP tại siêu thị

    Sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản của các địa phương có chất lượng cao nhưng gặp khó về đầu ra, bởi thiếu phương thức tiếp cận người tiêu dùng. Vì vậy, một không gian trưng bày hấp dẫn mang đậm bản sắc vùng miền đã được khai trương tại TP.HCM, tạo cơ hội để nông sản Việt tiếp tục định vị chỗ đứng ở thị trường nội địa. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khong-gian-rieng-cho-san-pham-ocop-tai-sieu-thi-48830.htm