Không gian "chuyên nghiệp... tiếng ồn"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - 8h sáng có mặt ở công ty đến 5h chiều, trừ gia đình, vợ chồng, con cái ra, công sở đáng coi là "ngôi nhà thứ hai", nơi những "chị em văn phòng" như tôi nương náu cả ngày.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=153986