Không giảm thuế ô tô

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ban hành lộ trình cắt giảm thuế từ năm 2013-2018 để doanh nghiệp có căn cứ xây dựng kế hoạch tổng thể dài hơi cho sản xuất, tiêu thụ ô tô.

Trả lời kiến nghị của VAMA, Bộ Tài chính khẳng định năm 2013 không giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và trước mắt, sẽ không có khoản thu phí, lệ phí mới nào được thực hiện ngoài các khoản hiện hành trong pháp lệnh. Bộ Tài chính cũng đang rà soát và xây dựng lộ trình cắt giảm thuế quan FTA đến năm 2015 và các năm tiếp theo trên nguyên tắc tuân thủ các cam kết quốc tế, hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô trong nước và không cắt giảm đột ngột.