Không được phép đặt trụ sở kinh doanh ở chung cư dưới mọi hình thức

Các trường hợp đã đặt trụ sở kinh doanh tại chung cư nhưng không chịu chuyển đi sẽ bị các cơ quan liên quan kiểm tra và xử lý theo quy định.

Không được phép đặt trụ sở kinh doanh ở chung cư dưới mọi hình thức - Ảnh 1

Việc sử dụng căn hộ chung cư chỉ để ở, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh dưới mọi hình thức.

Theo khoản 7 Điều 80 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015 có quy định: "Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại khoản này; quá thời hạn quy định tại khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư ".

Để đảm bảo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tuân thủ thực hiện đúng quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã ra thông báo đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Thủ đô thực hiện nghiêm túc các quy định trên.

Cụ thể, theo thông báo ngày 7/11/2016 do Phó Giám đốc Nguyễn Tiến Học kí gửi tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội yêu cầu không thực hiện việc đăng ký trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ chung cư.

Trong trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ chung cư phải thực hiện việc đăng ký thay đổi trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư theo thủ tục quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp theo thẩm quyền.

Ông Từ Danh Trung – Trưởng phòng Đăng kí kinh doanh số 03, Sở KH&ĐT Hà Nội cho biết, trước khi Sở ra thông báo này, các phòng Đăng kí kinh doanh đã dừng việc cấp đăng kí kinh doanh mới cho các tổ chức, doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ chung cư.

Đồng thời, các phòng Đăng kí kinh doanh của Sở KH&ĐT đồng loạt hướng dẫn các đơn vị chuyển đổi địa điểm khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, một số đơn vị vẫn chưa làm thủ tục chuyển. Trong thời gian tới, Sở KH&ĐT sẽ tích cực hỗ trợ các đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ chung cư nhanh chóng chuyển địa điểm để tránh bị ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Không được phép đặt trụ sở kinh doanh ở chung cư dưới mọi hình thức - Ảnh 2

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần đăng ký thay đổi trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư.

Liên hệ với Bộ Xây dựng, VTV News cũng nhận được câu trả lời rõ ràng, việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích khác, ngoài mục đích để ở, là vi phạm quy định của pháp luật, trong đó có việc sử dụng căn hộ chung cư làm trụ sở kinh doanh, địa điểm kinh doanh.

Theo đại diện của Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, quy định tại khoản 11 Điều 6 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 nêu rõ, việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở bị nghiêm cấm. Quy định nêu trên của Luật Nhà ở nhằm mục đích đảm bảo điều kiện an toàn trong sử dụng nhà chung cư, vì căn hộ trong nhà chung cư được thiết kế theo mục đích sử dụng với các tiêu chuẩn về tải trọng, cấp điện, thang máy, nơi thoát nạn, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường... chỉ phù hợp với chức năng sử dụng để ở, không phù hợp với mục đích sử dụng khác.

Ngoài ra, đại diện Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản nhấn mạnh, pháp luật về Nhà ở quy định việc sử dụng căn hộ chung cư chỉ để ở, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh dưới mọi hình thức, không phân biệt các trường hợp kinh doanh nhỏ, vừa hay lớn.

Việc cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở đã được quy định cụ thể, rõ ràng tại Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.