Không được mạo danh thư pháp để làm bẩn chữ Quốc ngữ!

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Chữ Quốc ngữ được tạo thành bởi sự kết hợp lạ lùng giữa lý trí cứng nhắc của phương Tây[i] và sự uyển chuyển, thánh thót của giọng nói Đại Việt. Sự hài hòa đó đã được minh định bằng cả kho tàng văn học Việt Nam hiện đại. Nếu ai muốn dùng chữ Quốc ngữ để “vẽ vời” đều sẽ làm mất cân đối sự kết hợp đó. Do vậy, chúng trực tiếp làm bẩn chữ Quốc ngữ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2007/10/76136.cand