Không được để tài sản quốc gia tiếp tục thất thoát!

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Nhân đọc EVN phá bỏ trụ sở, xây Trung tâm Tài chính Thương mại: Sẽ gây lãng phí lớn?, TN 5.11.2007: * Không được để tài sản quốc gia tiếp tục thất thoát! * Cần phải ngăn chặn quyết liệt khi còn chưa muộn! * Dư luận đang rất lo lắng...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Ykien/2007/11/6/214889.tno