Không được chấm dứt HĐ khi người lao động mang thai

Xin cho hỏi, người lao động đang mang thai bị chấm dứt hợp đồng có vi phạm pháp luật hay không?

Câu hỏi của bạn đã được chúng tôi gửi đến luật sư Phạm Hùng Thắng - Đoàn LS Thanh Hóa và được ông trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 39 và Khoản 3 Điều 111 Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Đồng thời, tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ quy định, trong trường hợp người lao động nữ vi phạm kỷ luật lao động, thì cũng không được xử lý kỷ luật lao động khi người đó đang trong thời gian có thai; nghỉ thai sản; nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy nếu người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải đối với người lao động nữ trong thời gian đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi là trái pháp luật.

Trường hợp phải nhận người lao động trở lại làm việc

Tại Khoản 1, Điều 41 Bộ luật Lao động quy định, trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng đã ký và phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất hai tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).

Trong trường hợp người lao động không muốn trở lại làm việc thì ngoài khoản tiền được bồi thường quy định nêu trên, người lao động còn được trợ cấp theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương (nếu có).

Trong trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động trở lại làm việc và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thường và trợ cấp nêu trên, hai bên thỏa thuận về khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, trong thời gian đang mang thai mà công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng đối bạn trái pháp luật. Bạn có quyền yêu cầu công ty nhận bạn trở lại làm việc.

Thời gian mang thai, sinh con, bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Nếu công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho bà, hoặc nợ bảo hiểm xã hội dẫn đến việc bà không được cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả chế độ thai sản thì công ty phải có trách nhiệm thanh toán cho bạn chế độ đó.

Minh Hải