'Không dùng 'Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi' xếp loại trẻ'

Theo thành viên nhóm tác giả Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, chuẩn không dùng để xếp loại trẻ, không dùng như bộ công cụ để trực tiếp đánh giá trẻ, mà là cơ sở để xây dựng các công cụ đánh giá trẻ.

Tại TP HCM, Bộ GD-ĐT hôm qua tổ chức lấy ý kiến góp ý cho “Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi”. Theo nhóm tác giả, “Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” được chuẩn bị và triển khai xây dựng từ cuối năm 2005 và hoàn thiện vào tháng 9/2009, bao gồm: bốn lĩnh vực phát triển (phát triển thể chất, phát triển tình cảm và quan hệ xã hội, phát triển ngôn ngữ và giao tiếp, phát triển nhận thức và sẵn sàng với việc học); 10 tiểu lĩnh vực, 28 chuẩn và 120 chỉ số. Nhóm tác giả cũng khuyến nghị, Bộ chuẩn này cần được đánh giá lại và cập nhật ít nhất 5 năm một lần để đảm bảo luôn phù hợp với sự phát triển của trẻ và sự mong đợi của xã hội. Bà Nguyễn Thị Thư, đại diện nhóm tác giả nhấn mạnh: “Chuẩn không dùng để xếp loại trẻ; không dùng như bộ công cụ để trực tiếp đánh giá trẻ, mà là cơ sở để xây dựng các công cụ đánh giá trẻ. Mục đích và ý nghĩa thật sự của việc xây dựng bộ chuẩn này là giúp cho giáo viên, cha mẹ hiểu được khả năng của trẻ để không đòi hỏi ở trẻ những điều trẻ không thể làm được hoặc đánh giá thấp khả năng của trẻ; hỗ trợ để trẻ phát triển tối đa tiềm năng của mình; theo dõi sự phát triển của trẻ để điều chỉnh các tác động kích thích sự phát triển của trẻ”. Theo Bộ GD-ĐT, xu hướng mới hiện nay của các quốc gia trên thế giới cũng đang dùng chuẩn phát triển trẻ để nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ, chẩn đoán sự phát triển trẻ để can thiệp kịp thời, giám sát chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của một quốc gia, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, nâng cao nhận thức và kỹ năng chăm sóc giáo dục của cha mẹ trẻ; nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự phát triển của trẻ, cũng như làm căn cứ cho việc xây dựng các chính sách của quốc gia đối với chăm sóc và giáo dục trẻ thơ. Buổi hội thảo góp ý về bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi được xem là “bước hoàn thiện cuối cùng" để năm học 2010 triển khai đại trà bộ chuẩn này. Hải Triều