Không đưa khách đến vùng nguy hiểm vì lũ lụt ở Thái Lan

VH- Ngày 1.11.2011, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) đã có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế về tình hình lũ lụt tại Thái Lan. Theo công văn, hiện nay đã có 58 trên tổng số 77 tỉnh (trong đó chủ yếu là các tỉnh ở vùng Bắc, Đông Bắc, Trung) Thái Lan đã bị ngập lụt, gây thiệt hại nhiều về người và của.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và quyền lợi cho khách du lịch Việt Nam khi đến Thái Lan, Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không đưa khách đến các khu vực nguy hiểm vì lũ lụt ở Thái Lan và cân nhắc việc đưa khách du lịch Việt Nam sang Thái Lan thời điểm này.

Các doanh nghiệp du lịch đang có đoàn khách Việt Nam ở Thái Lan nếu gặp khó khăn có thể liên lạc trực tiếp với đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để được hỗ trợ, theo địa chỉ sau:

Ông Phạm Hùng Tâm, Tham tán công sứ, số điện thoại động 0066818460571, địa chỉ email: tamphamhung@yahoo.com.vn

P.V