Không đồng điệu trên giường

Trong chuyện ái ân, nhiều cặp không mấy khi đạt đến sự đồng điệu khi cùng nhau muốn đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc ái ân. Vì sao? Không phải vì họ không yêu nhau mà vì "tốc độ" khác nhau.