Không đóng BHXH thì trả tiền?

NLĐO) – Công ty tôi đang làm là công ty liên doanh với nước ngoài, hiện có một vướng mắc sau: Vào năm 1996 có ký hợp đồng với nhân viên A, nhưng đến tháng 1-1998 mới đóng BHXH cho nhân viên này.

Vừa qua, công ty có thỏa thuận là trả tiền trong khoảng thời gian công ty không đóng BHXH cho nhân viên A, công ty làm như vậy có đúng không?


Nguyen Thuy

Doanh nghiệp phải truy đóng khoảng thời gian không tham gia BHXH cho người lao động

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, trả lời:

Theo quy định, BHXH bắt buộc là quyền lợi người lao động và cũng đồng thời là nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động nên trong trường hợp này, hai bên phải có nghĩa vụ phải tiến hành thủ tục truy đóng số tiền BHXH bắt buộc của nhân viên A từ năm 1996 đến tháng 1-1998, đồng thời phải nộp số tiền phạt chậm nộp cho cơ quan BHXH theo quy định.

Pháp luật hiện hành không có quy định cho phép người lao động và người sử dụng lao động được tự thỏa thuận giải quyết về vấn đề truy đóng số tiền BHXH. Vì vậy, cách tốt nhất là công ty nên liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn thủ tục truy đóng, cũng như được thông báo về số tiền phạt chậm nộp.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám Q.1 TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn