Không đợi tuổi nếu là người tự lập

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Khi cho con đi du học, các cha mẹ phải chấp nhận rủi ro, đó là điều không tránh khỏi. Ở lứa tuổi 16-17, các em được quyền quyết định chuyện bạn bè, chuyện tình cảm mà chủ nhà các em ở không được quyền can thiệp.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/221579.asp