Không điều chỉnh giá thuốc đồng loạt, bất hợp lý

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) – Vừa qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về giá thuốc, trong đó nhấn mạnh: Việc xem xét điều chỉnh giá thuốc phải đảm bảo nguyên tắc:

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/172668