Không đi lễ hội trong giờ hành chính

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, người lao động trong các cơ quan, tổ chức liên quan không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính...

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khong-di-le-hoi-trong-gio-hanh-chinh-68245.htm