Không đến lượt

TP - Sướng nhá, cóc kêu lắm rồi thì có ngày trời đổ mưa!

-Cậu nói gì tớ không hiểu?

-Đừng cầm tinh con giả vờ nữa! Tớ đang nói chuyện lãi suất huy động giảm, ông Thống đốc cam kết mỗi quý giảm một phần trăm. Doanh nghiệp nào kêu khó tiếp cận vốn hoặc ngân hàng kêu thiếu tiền thì cứ đến gõ cửa Ngân hàng nhà nước.

-Thế thì sao?

-Trời hạn gặp mưa chứ sao nữa, nỡm ạ! Không phải các chủ doanh nghiệp như cậu oai oái kêu dài cổ từ năm ngoái đến bây giờ rằng đói vốn, khát vốn còn gì?

-Ừ, có kêu, kêu khản cả tiếng, tiếc là…

-Tiếc gì nữa, mưa đúng lúc, cập thời vũ rồi còn gì. Chấn chỉnh đội ngũ, xốc lại bạn hàng, mạnh dạn vay vốn thì lo gì không phát triển?

-Tớ đã nói hết câu đâu! Tiếc là hạn diện rộng, mưa nhỏ giọt, nơi mát mặt, chỗ vẫn khô rang. Với lại…

-Đừng bi quan quá, thương trường là chiến trường mà. Phải trường kì mai phục, cơ hội vẫn còn cho ai bền bỉ…

-Cậu lại cướp lời tớ rồi! Với lại, bọn tớ kêu từ bấy đến nay giờ hết hơi rồi.

-Nghĩa là…

-Không chờ được đến ngày hôm nay. Doanh nghiệp của tớ có tên trong hàng ngàn doanh nghiệp phá sản từ đầu năm rồi!

-???