Không để xảy ra sai sót trong việc tiếp nhận cứu trợ

Sáng 22/10, tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn khẩn gửi các địa phương về việc tiếp nhận, phân phối hàng hóa cứu trợ của các tổ chức, cá nhân.

Không để xảy ra sai sót trong việc tiếp nhận cứu trợ - Ảnh 1

Hiện Hà Tĩnh đã thành lập Ban tiếp nhận cứu trợ các cấp để tiếp nhận hoặc làm đầu mối tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ đến các địa phương, tuy nhiên, nhiều nhà hảo tâm xuống tận cơ sở giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp cho người dân mà không thông qua Ban tiếp nhận, vì vậy, quá trình cứu trợ gặp khó khăn. Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương:

- Phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đến giúp đỡ, trao quà trực tiếp cho người dân đúng đối tượng, công bằng, khách quan.

- Có kế hoạch phân phối, cân đối giữa các địa phương, các đối tượng bị thiệt hại trên địa bàn.

- Việc sử dụng tiền, hàng hóa, cứu trợ phải đúng mục đích (không được xảy ra "xà xẻo" hàng hóa, tiền cứu trợ, nghiêm cấm việc phát tiền xong rồi thu lại để chia đều, nghiêm cấm các địa phương, đơn vị bớt tiền cứu trợ của nhân dân.

Nếu để xảy ra sai sót, có khiếu kiện, khiếu nại…, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.