Không để xảy ra những điểm 'nóng' về an ninh trật tự

Sáng 8-11, Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2016. Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua của Cụm thi đua số 1 nêu rõ, trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc CATP chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục An ninh, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Hà Nội, đề ra chủ trương, giải pháp đảm bảo ANQG và TTATXH trong tình hình mới.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành điểm "nóng", phức tạp về ANTT, giữ vững ổn định chính trị.

Không để xảy ra những điểm 'nóng' về an ninh trật tự - Ảnh 1

Thiếu tướng Bạch Thành Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ động xây dựng, phối hợp lực lượng tổ chức triển khai thực hiện có quả các phương án, kế hoạch và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục - thể thao diễn ra trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Bạch Thành Định khẳng định, trong năm 2016, trước diễn biến tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới có nhiều phức tạp, nhưng các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Không để xảy ra những điểm 'nóng' về an ninh trật tự - Ảnh 2

Năm 2017, Phòng An ninh Kinh tế được bầu chọn là đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội

Đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, tấn công các loại tội phạm trong đó, đã chú ý phát hiện các loại tội phạm có tổ chức, công nghệ cao và các loại tội phạm mới, ứng phó và kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến ANQG - TTATXH.

Tại hội nghị, các đơn vị cũng đã bình bầu các danh hiệu thi đua, suy tôn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhận Cờ thi đua Bộ Công an, Phòng An ninh chính trị nội bộ nhận Cờ thi đua của UBND - TP và 2 Phòng An ninh xã hội, An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư nhận cờ của Tổng cục Chính trị CAND; đồng thời bầu Phòng An ninh kinh tế là Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2017 và Phòng Bảo vệ chính trị 1 là Đơn vị Cụm phó.