Không để xảy ra khiếu nại đông người

Ngày 21/10, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa VII và triển khai một số văn bản về công tác nội chính.

Không để xảy ra khiếu nại đông người - Ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CN

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa VII về kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức của các ngành, các cấp đối với hoạt động quản lý, chỉ đạo và phối hợp trên địa bàn.

Các cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã tiếp nhận 3.843 đơn, đã giải quyết xong 3.838 đơn, không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, điểm nóng về trật tự. Kết quả giải quyết thi hành án tăng liên tục, năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm hiệu lực cho bản án, quyết định được thi hành án trên thực tế, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 07.

Ông Nguyễn Tôn Hoàng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 07; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, nhất là các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài, không để tạo thành điểm nóng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, quốc phòng tuyến biên giới...

Cảnh Nhật