Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn

Chiều 17-6, Thường trực Huyện ủy Châu Thành (Kiên Giang) tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho 200 bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xã, thị trấn về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp.

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, có 6 lượt ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Đa số ý kiến cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, kiểm tra, giám sát đảng viên thời gian qua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy các cấp thi hành xử lý kỷ luật 43 đảng viên bằng các hình thức, trong đó có 2 trường hợp khai trừ khỏi đảng, cách chức 3 trường hợp, còn lại khiển trách 23, cảnh cáo 15 trường hợp; kỷ luật 1 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy xã với hình thức khiển trách.

Những kết quả đạt được góp phần quan trọng cho việc nâng cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, cầm quyền của Đảng bộ huyện và từng chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Châu Thành.

Bên cạnh những mặt đạt được, có ý kiến cho rằng, một số chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, ủy ban kiểm tra cơ sở chưa làm tốt, thiếu quan tâm, không quyết liệt, thiếu giải pháp khả thi, cách làm hay, lúng túng trong công tác kiểm tra, giám sát; việc tự kiểm tra, giám sát, tự phát hiện, tự ngăn ngừa, từ xa, từ sớm, dựa vào tổ chức Đảng, đảng viên, hệ thống chính trị, nhân dân, sâu sát cơ sở để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế…

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lâm Minh Công đối thoại với bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xã, thị trấn về công tác kiểm tra, giám sát.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lâm Minh Công đối thoại với bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xã, thị trấn về công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp thu và giải đáp những kiến nghị của các đại biểu, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lâm Minh Công đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm việc quán triệt, học tập và lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung và các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng; tăng cường quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và nhất là người đứng đầu cấp ủy phải nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

“Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ đầu, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, vi phạm cá nhân thành vi phạm tập thể”, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lâm Minh Công nhấn mạnh.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/vung-tay-song-hau/khong-de-vi-pham-nho-tich-tu-thanh-vi-pham-lon-20869.html