Không để tư nhân tham gia đấu thầu

    Gốc

    (HNM) - Theo thông tin từ Bộ Y tế ngày 4-6, tháng qua, với riêng lĩnh vực dược phẩm, trong tổng số 15 cơ sở kinh doanh dược được kiểm tra, đã có 11 cơ sở vi phạm xử phạt hành chính với số tiền phạt là 58 triệu đồng.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/170029