Không để thiếu vốn cho các dự án điện

    Báo Hà Nội Mới
    11 đăng lạiGốc

    Ngày 3/7, chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ một số vướng mắc về nguồn vốn cho ngành Điện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo: Cần sắp xếp, cơ cấu lại nguồn vốn, không để tình trạng thiếu vốn dẫn tới việc lùi, giãn tiến độ các dự án nguồn điện đang là nhu cầu hết sức cấp thiết của nền kinh tế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/172733