Không để tài sản Nhà nước biến thành lợi ích của cá nhân

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Hôm qua, 14-11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về 2 dự luật quan trọng: Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và Luật Năng lượng nguyên tử. Không để tài sản Nhà nước biến thành lợi ích cục bộ của cá nhân, tổ chức là ý tưởng xuyên suốt trong các thảo luận của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/11/130730