Không để người dân thất vọng

  Thực hiện Luật Cư trú năm 2020, quy định về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, sử dụng hộ khẩu điện tử là cuộc cải cách hướng tới giảm các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch.

  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2023).

  Theo đó, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như: Việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi…

  Hình minh họa

  Hình minh họa

  Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP, qua kiểm tra, khảo sát của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ tại 11 địa phương cũng như phản ánh của một số cơ quan, báo chí, hiện nay vẫn còn nhiều cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa 3 cấp vẫn chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; chưa nắm vững 7 giải pháp tra cứu thông tin thay thế; công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, nhiều người dân vẫn chưa nắm được quyền lợi được hưởng.

  Một số địa phương chưa hướng dẫn cắt bỏ thành phần bản sao căn cước công dân, hộ khẩu, sổ tạm trú trong thủ tục hành chính, vẫn còn chờ đợi hướng dẫn của các bộ, ngành; cán bộ, công chức thực hiện dịch vụ công ở nhiều nơi (vẫn yêu cầu công dân xuất trình thẻ căn cước công dân và phiếu xác nhận thông tin cư trú (CT07)...

  Tại Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết: Qua khảo sát việc thực hiện quy định của Nghị định 104/CP tại bộ phận một cửa tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều địa phương cho thấy, phần lớn các đơn vị có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng lại không thực hiện mà vẫn yêu cầu người dân cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07) khi thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch.

  Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, VPCP đã có công văn 761/VPCP-KSTT về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  Bộ Công đã chỉ đạo công an các địa phương kiểm tra, hướng dẫn nhưng tình trạng yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin cư trú (CT07) vẫn phổ biến ở nhiều nơi.

  Tuy nhiên, có sự thiếu trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, xử lý sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. Nhiều bộ, ngành vẫn chưa ban hành quyết định thủ tục hành chính để bảo đảm pháp lý triển khai, thực hiện; chưa điều chỉnh phầm mềm, hệ thống để khai thác các trường thông tin mà Bộ Công an và VPCP đã công bố.

  Cũng tại Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quá trình thực hiện quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy (từ ngày 01/01/2023) vẫn còn nhiều bất cập, chưa thật sự tạo thuận lợi cho người dân. Người dân vẫn còn nhiều phản ánh về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

  Thủ tướng cho rằng, khi triển khai các biện pháp mới thì khó tránh khỏi các vấn đề phát sinh. Thủ tướng đã chỉ đạo và Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra ngay, xử lý các vấn đề liên quan. Các địa phương phải vào cuộc, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải quan tâm, tinh thần là người dân cần nhìn thấy và thụ hưởng kết quả cụ thể, không để người dân thất vọng về chuyển đổi số.

  Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/khong-de-nguoi-dan-that-vong-169099.html