Không để doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả không tiếp cận được vốn vay

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh chương trình kết nối với doanh nghiệp. Ảnh: HNM

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh chương trình kết nối với doanh nghiệp. Ảnh: HNM

Theo đó, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phốthường xuyên tổ chức kết nối theo hình thức phù hợp như hội nghị, làm việc, trao đổi... để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng; nắm bắt các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Các đơn vị chủ động báo cáo lãnh đạo tỉnh, thành phố, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và hiệp hội, nắm bắt tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp; không để doanh nghiệp có phương án kinh doanh hiệu quả, đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật không tiếp cận được vốn vay.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu đa dạng hóa nội dung, chuyên đề hội nghị bằng các hình thức phù hợp nhằm tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiệu quả, thực chất; chủ động thông báo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, NHNN và của tổ chức tín dụng, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

Các chi nhánh tổ chức tín dụng trong hệ thống nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa sản phẩm tín dụng và đăng ký các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng; cấp tín dụng hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khong-de-doanh-nghiep-kinh-doanh-hieu-qua-khong-tiep-can-duoc-von-vay-667617.html