Không để dịch tay chân miệng lan rộng tại Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội phát đi cảnh báo, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khong-de-dich-tay-chan-mieng-lan-rong-tai-ha-noi-118127.htm