Không dễ chọn tân thủ tướng Thái Lan

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện nay, ngoài quyền Bộ trưởng Y tế Chalerm Yubamrung và cựu Bộ trưởng Công nghiệp Mingkwan Sangsuwan, ông Sanoh và Chủ tịch đảng Ruam Jai Thai Chart Pattana, ông Chetta Thanajaro, là những ứng viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Somchai Wongsawat.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114744