Không đăng ký địa điểm kinh doanh tại căn hộ chung cư

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đề nghị không đăng ký trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư.

Không đăng ký địa điểm kinh doanh tại căn hộ chung cư - Ảnh 1

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đã đăng ký tại các căn hộ chung cư phải thực hiện đăng ký thay đổi trụ sở, địa điểm kinh doanh. Trường hợp vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Luật Nhà ở năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2015) nghiêm cấm hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (hiệu lực thi hành từ ngày 10-12-2015) có quy định, trường hợp giấy tờ đăng ký kinh doanh ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh phải chuyển địa điểm khác.

Khánh Khoa