Không công bố thông tin trái phiếu, Camimex bị xử phạt gần 100 triệu đồng

Camimex bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Ngày 16/5/2023, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Camimex, có địa chỉ tại số 333, đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Không công bố thông tin trái phiếu, Camimex bị xử phạt gần 100 triệu đồng

Lý do đưa ra là CMX đã không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Do đó, UBCKNN đã xử phạt CMX với số tiền 92,5 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo tìm hiểu, những tài liệu trên liên quan đến lô trái phiếu CMMH2123001 mà CMX đã phát hành vào năm 2021, đáo hạn từ ngày 11/03/2023. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng với thời hạn 2 năm, lãi suất 11,25%. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Dầu Khí.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Camimex ghi nhận doanh thu thuần tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước lên 790 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 58% lên 109 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm một nửa về mức gần 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng lần lượt lên 42 tỷ đồng và 19 tỷ đồng, tương đương tăng lần lượt 36% và 111%. Riêng lợi nhuận khác của công ty âm hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả, Camimex Group báo lãi 31 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Theo Camimex, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 8 tỷ đồng trong kỳ là do số lượng và cơ cấu bán hàng, đồng thời nhu cầu thị trường có sự khác biệt về giá cả giữa hai kỳ.

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của Camimex Group ghi nhận 3.587 tỷ đồng, tương đương tăng nhẹ 5%. Hàng tồn kho giảm 17% xuống còn 1.160 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 49% lên 992 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng nhẹ 7% lên 2.061 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 79% tổng nợ phải trả ở mức 1.627 tỷ đồng. Vốn góp chủ sở hữu ghi nhận ở mức 1.526 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Camimex Group sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 13/6/2024 tại Cà Mau.

Nhị Hà

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tin-tuc/khong-cong-bo-thong-tin-trai-phieu-camimex-bi-xu-phat-gan-100-trieu-dong-122788.html