Không công bố Báo cáo tài chính, 2 doanh nghiệp bị phạt gần 180 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn Tiến Bộ và CTCP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổng số tiền 177,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Ngày 26/6/2023, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam (Mã chứng khoán: FTV) số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân là FTV không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022.

Cùng ngày, UBCKNN ban hành Quyết định số 179/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (Mã chứng khoán: TTB).

Mức phạt hành chính là 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Giống như FTV, TTB không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Ngoài ra, Công ty này công bố thông không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HOSE đối với báo cáo tài chính quý I/2023.

Trước đó, ngày 19/05, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ nhận được quyết định của HOSE về việc chuyển cổ phiếu TTB từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/05/2023 do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định.

CTCP Tập đoàn Tiến Bộ cho biết, do thay đổi nhân sự cấp cao làm ảnh hưởng đến tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chưa được hoàn thiện đúng quy định. Công ty và đơn vị kiểm toán đang nỗ lực phối hợp cùng cơ quan chức năng để hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán 2022 sớm nhất. Ngay khi hoàn thiện, TTB sẽ thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

Minh Lâm

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/khong-cong-bo-bao-cao-tai-chinh-2-doanh-nghiep-bi-phat-gan-180-trieu-dong.html