Không còn thưởng lớn cho CEO vào dịp cuối năm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giám đốc điều hành của các doanh nghiệp Mỹ từng nhận được những khoản tiền thưởng lên tới hàng triệu USD vào cuối năm. Nhưng năm nay, khoản tiền thưởng dành cho các CEO sẽ không còn được rộng rãi như vậy.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114693