Không còn phương án di dời đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

Ngay tại đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại thành phố Biên Hòa vào sáng 12.9.2018 đã diễn ra cuộc họp giữa các sở, ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai và Ban quý tế đền này.