Không còn là nhà văn hóa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có thể nói, Hà Nội có số lượng nhà văn hóa cũng như cung văn hóa lớn nhất nhì cả nước. Tuy nhiên, chuyện sử dụng các nhà văn hóa ấy lại có vô vàn điều đáng bàn khi mà trước tác động của kinh tế thị trường, không ít nhà văn hóa biến thành những cơ sở dịch vụ ăn uống.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=72837